Nu har nästa projekt dragit igång!

15 deltagare är nu inne i utbildningsfasen och vi leker, dansar, sjunger och möts.

Föreställningen som vi ska ha premiär på den 14 maj på Stenkrossen i Lund har fått namnet "Laif" och den handlar om ... ja, livet.

 

Nya deltagare våren 2016!

Vi är mycket glada och stolta över att få presentera de nya deltagarna i vårt nästa projekt: Paula, Maria, James, Sara, Malin, Magdalena, Markus, Jenny, Samuel, Fredrik, Sofia, Lisa, Iman och Emanuel. På bilden här bredvid ser du några av dem.

Det är vi som leder arbetet på Kreativa Akademin.

 

Längst till vänster syns Magnus Nylander. Det är han som är projektledare. Han är en fena på att lära ut improvisation och på att prata.

I mitten ser man Kristina Nilsson. Hon håller i skådespelarträning och i skrivarworkshops. Märkligt nog är hon IT-ansvarig på Kreativa Akademin. Det säger inget om hennes kompetens i det ämnet utan det säger mer om oförmågan hos Magnus och ...

Daniel Staley, som syns längst till höger. Han håller i dans- och rörelse och är en fena på att koka starkt kaffe och spela ashög och bra musik.