OM OSS

Kreativa Akademins mål:

- Att stödja och hjälpa deltagarna i en process mot att släppa bidragsberoendet och bli en aktiv medborgare.

- Att stärka deltagarens självförtroende, bygga självtillit och skapa självinsikt.

- Att bygga broar mot omgivande samhälle för att sticka hål på fördomar och myter om psykisk ohälsa.

Deltagarna erbjuds en arbetsplats, social gemenskap pch personlig utveckling.