Förberedelse, Förberedelse, Förberedelse !

Ett bildspel från förberedelserna inför föreställningen
" HOPP "
Ett bildspel från förberedelserna inför föreställningen
" ETT TUNT LAGER FERNISSA "